Velkomne til familien Magne Myrtveit si heimeside!

 

 

Me kjem frå Radøy, ei grøn øy nord for Bergen. Der bur Astrid Marit og Magne endå, medan Solbjørg Makalani, Magnar og Ingrid har flytta ut, og bur saman i ein leilighet i Bergen.

 

Her på heimesida vår finn de bilete frå ulike ting me i familien gjer saman, som ferieturar og festlege lag av ymse slag. De kan lesa julebreva våre, få eit innblikk i den spanade familiesoga vår, samt sjå måleprosessen i garasjen. Dessutan har ungane laga nokre festlege filmar som også ligg her.

 

Familien Myrtveit © 2010 • Kopiering ikkje tillete utan løyve

www.myrtveit.com